Ett ungt företag med kunniga rutinerade medarbetare

Ett partnerskap med Byggvärmespecialisten innebär att vi tillgodoser Era uppvärmningsbehov, med fokus på värdet av våra ledord, under den kallare delen av året så att Ni kan fokusera på det Ni är bäst på – att bygga!

Vill Ni samarbeta med över 17 års erfarenhet i branschen och samtidigt spara mellan 25 och 50% av era uppvärmningskostnader? Då är det oss Ni ska kontakta!

Våra ledord

Säkerhet

Alltid med säkerheten i första rummet – från dag ett till avslut

Miljö

Naturmiljö, arbetsmiljö, boendemiljö – all miljö är viktig

Effektivitet

Alltid använda tid, resurser, material och bränsle på bästa möjliga sätt

Enkelhet

Ni behöver hjälp att bygga – Vi löser det. Allt skall vara enkelt för kunden och utförs med glädje av oss

Vintersäkra bygget
– värm effektivt och klimatsmart

Vill Ni kunna bygga problemfritt, miljö- och kostnadseffektivt samt ha full kontroll på byggets fortlöpande utan dyra förseningar orsakade av väder och temperatur, då är det till oss på Byggvärmespecialisten Ni skall vända Er.

Vi är förmodligen västra Sveriges mest effektiva leverantör av tillfälliga värmelösningar och vi jobbar framför allt med infravärmesystem vid allt från betonggjutning, murning och putsning till uttorkning av fukt i huskroppar, eliminering av kallras och allmänvärme. I vissa fall är det bäst och mest effektivt att värma materialet, inte luften runt om och ibland är det just luften som skall bli varm för t.ex. transport av fukt ur byggnader.

Läs vidare nedan hur vi kan hjälpa er att spara på naturmiljön, arbetsmiljön, närboendemiljön, uppvärmningskostnaderna och personaltimmarna bara för att nämna några fördelar av de stora besparingar vi kan bistå med.

Med mer än 17 års erfarenhet av uppvärmning av byggen står vi mycket gärna till Er tjänst!

Års erfarenhet i branschen

Tillgängliga kWh just nu

Vi ser till att ha rätt temperatur vid:

 • Gjutning av bl.a. valv och skalväggar
 • Murning och putsning av fasader
 • Uttorkning av huskroppar
 • Kallraseliminering
 • Allmänvärme på arbetsplatser
 • Uppvärmning av tillfälliga lokaler, tält, förråd, lager etc.
 • Upptining av mark eller andra ytor
 • eller annat specifikt värmebehov

Vi jobbar mest med gasol som bränsle, och detta av flera goda anledningar:

Minimal Miljöpåverkan

Miljöpåverkan minimal – Gasol är det minst skadliga fossila bränslet. Avger endast vatten och Co2 (232g/kWh) vid förbränning. 38% lägre än Diesel (320g/kWh) som även bildar NOx och SOx.

Arbetsmiljö & kringboendemiljö

Arbetsmiljön och kringboendemiljön – Infravärme är helt tyst och dammfritt vid drift. Minimal risk att utsättas för kvartsdamm.

Effektivitet

Effektivitet – 100% av energin går till uppvärmning eftersom inga ”avgaser” bildas. T.ex. diesel tappar 25-30% av energin p.g.a. värmeväxling (avgaser). Gasol innehåller dessutom 12,8 kWh/kg, energikällan med klart störst energivärde av alla bränslen.

Hantering

Gasol levereras i säkra, kontrollerade flaskor eller flaskpaket, endast koppla på slangen och öppna ventilen. Allt 100% inkapslat och lätt att lyfta/flytta med kran, truck eller pallyftare.

Sanering & spillrisk

Sanerings- och spillrisk – Detta är helt fritt från sådana risker då allt levereras i redan nämnda behållare.

Elförbrukning

Elförbrukning obefintlig – Infravärmen kräver ingen elförbrukning så vi belastar inte avsäkringen på bygget alls.

Stöldrisk

Risken är mycket liten då ett gasolpaket väger 750kg, till skillnad mot ex.vis diesel med stort behov av stöldsäkring.

Byggkrav

Då kommuner och andra kravställare i allt större omfattning ser till miljö och säkerhetsfrågor, är vår inriktning det bästa som finns att tillgå.

Betonghärdning / gjutning skalvägg och valv

Uppvärmning vid murning

Uppvärmning vid uttorkning

Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att inte den relativa luftfuktigheten sjunker för lågt vid uttorkningsprocessen eftersom detta kan ge upphov till problem i luftvägar hos de som arbetar och vistas i utrymmena. Temperaturen är viktigast och helt avgörande för luftens förmåga att ta upp och hålla fukt vilket utnyttjas i dessa torkprocesser.

Vid gasolförbränning bildas 15 volymprocent vattenånga och vid en temperaturhöjning från -5° till +25° tillför gasolen 2g vatten/kilo torr luft. Samtidigt har luftens förmåga att hålla fukt ökat från c:a 3g till c:a 23g/m3. (1m3 = 1,3kg luft) Den tillförda fuktmängden från gasol på 2g är alltså försumbar ur torksynpunkt.

Det är även mycket viktigt att luftomsättningen vid torkning hålls mellan 2–5 omsättningar per timme, annars riskerar fuktutdrivningen från byggnadsmaterialet att mätta luften. Generellt gäller att en fördubbling av ventilationsomsättningen förkortar torkningstiden till hälften.

Succénycklarna är alltså effektiv värmetillförsel och bra ventilation som tar ut fukten ur byggnaden.

Kallraseliminering

Varför jobba tillsammans med Byggvärmespecialisten?

9

Säkerhet

När det gäller det praktiska jobbet säkerställer vi att allt är riktigt utfört och kontrollerat och vi ser till att ni får alla tips om hur man utnyttjar denna värmekälla på allra bästa sätt. Efter mer än 17 års erfarenhet är kunskapen om säkerhet mycket stor.
9

Kostnads- och arbetseffektivt

Vi kan även tillgodose den arbetskraft som behövs vid detta jobb så att byggets personalstyrka kan koncentrera sig på att göra de uppgifter de egentligen är satta att utföra.
9

Utbildning

Vi utbildar all personal som behövs på bygget och säkerställer att alla, inkl UE, som har behovet får den kunskap som är nödvändig.
9

Enkelhet

Allt ni behöver från oss projekterar vi tillsammans så att detta blir så effektivt och smidigt det bara går och att ni har full insyn och kontroll i hela processen.
9

Kontroll

Vi sköter allt från tillståndsansökningar för brandfarlig vara, via all löpande kontakt kring detta med berörda myndigheter, till genomförandet och driften på bygget.
9

Överblick

Allt på samma faktura; värmare, extrautrustning, bränsle, transporter, arbetstid etc.

 • Enkelt
 • Kostnadseffektivt
 • Tidsbesparande

Pågående Projekt

Mariedal

Kvarnbyfallet Mölndal
Totalentreprenör NCC

Kvarnbytornet

Kvarnbyfallet Mölndal
Totalentreprenör NCC

Kronhöjden

Kyrktorget Partille
Totalentreprenör Wästbygg

Referensobjekt

Kontakta oss för offert

Önskar ni en offert på Ert projekt eller är intresserade av att veta mer? Kontakta oss så bokar vi ett möte och planerar den lösning som passar bäst för just Ert bygge, utefter de förutsättningarna som finns på byggplatsen och de önskemål och krav som finns från Er och beställaren. Fyll i formuläret nedan, ring eller maila oss.

Sportvägen 4, 511 93 Torestorp

Byggvärmespecialisten / FrostBite Business & Living AB

Org. nr: 559175-7199
Bankgiro 5232-9976
Godkänd för F-skatt